Bezbedno korišćenje električnih aparata u domaćinstvu

Na "crnom tržištu " vrlo često nam se nude neatestirani proizvodi, koji nisu u skladu sa propisima i standardima. Najčešće su u pitanju razne električne grejalice, roštilji, aparati za kuvanje kafe, lampe...Privučeni niskom cenom, atraktivnim dizajnom, zvučnim nazivom i agresivnom reklamom, bez ikakve provere i saveta stručnjaka, kupovinom ovih uređaja, nismo ni svesni kolikoj opasnosti od strujnog udara i požara izlažemo sebe i okolinu.


Pravilno rukovanje električnim aparatima u domaćinstvu

Svi aparati koji se upotrebljavaju u domaćinstvu (usisivač, pegla, veš-mašina, mikser...), moraju imati specijalnu zaštitnu izolaciju i kućišta, koja onemogućavaju dodir sa delovima pod naponom.
Prilikom rukovanja treba stajati suvim podlogama od gume, plastike ili drveta.
Kućne električne instalacije moraju biti propisno izvedene (zaštitno uzemljenje, tzv. nulovanje).
Osigurače treba povremeno kontrolisati; pregorele uloške treba treba zameniti isključivo originalnim i novim (ne stavljati nikakve žice, licne...).
Svi dovodni kablovi do uređaja moraju biti sa neoštećenom izolacijom, a utičnice i prekidači ispravni i bez mehaničkih i termičkih oštećenja.
U prostorijama u kojima je veća vlaga veća je i opasnost od električnog udara


Opasnosti od električne energije

Električna energija je opasna prilikom prolaska kroz ljudsko telo, zbog toplotnog dejstva, zatim uticaja na hemijski sastav krvi i nervni sistem, a naročito zbog poremećaja rada srca i disajnih organa.
Posledice ovog delovanja zavise od jačine struje, trajanja njenog dejstva i puta kroz telo.

Smatra se opasnom trajna struja jača od jednog miliampera (mA), što zavisi od zdravlja, stanja kože, obuće, odeće...
Prema istraživanjima, struja od 20 mA izaziva bolno grčenje mišića.
Sa električnom energijom jačine 30mA može se izdržati samo par sekundi, uz grčenje mišića ruke i nemogućnost otpuštanja obuhvaćenog provodnika.
Struja od 50 mA dovodi do gubitka svesti.
Struja jačine 100 mA ima smrtonosne posledice.

Prema postojećim propisima dodirni napon ne sme preći vrednost od 65 volti (V).
Što je vreme prolaska električne struje kroz telo duže, manja je podnošljivost organizma. Velika je razlika da li je provodnik sa strujom samo dodirnut ili obuhvaćen (stegnut). U prvom slučaju biće ruka usled električnog udara brzo povučena, dok u drugom slučaju, zbog grča to više nije moguće. Najopasniji je put električne struje kroz predeo srca, a to je u slučaju zatvaranja strujnog kruga preko obe ruke, ili jedne ruke i noge.
   

Pružanje pomoći u slučajevima strujnog udara

U ovakvim situacijama treba što pre prekinuti dovod struje: isključiti najbliži prekidač, odvrnuti osigurač, ili izvući utikač iz utičnice preko koje je unesrećeni u vezi sa naponom (kabl stone lampe, pegle ili grejalice).
Ako je provodnik u vezi sa unesrećenim, može se ukloniti suvim štapom, ili vukući unesrećenog za suvi deo odela. Ako u blizini nema gumenih rukavica, treba stajati na suvoj dasci ili plastičnom podu.
Ako unesrećeni ne diše, ili je u dubokoj nesvesti, potrebno je najhitnije tražiti lekarsku pomoć, a u međuvremenu pristupiti masaži srca kombinovanoj sa veštačkim disanjem. Zbog poremećaja krvotoka, u mozgu nastaje manjak kiseonika, a poznato je da moždane ćelije samo nekoliko minuta mogu preživeti bez njega. Ovo treba nastaviti i duže vreme, pri čemu se spasioci smenjuju, sve do uspostavljanja prirodnog disanja.