Započeo program edukacije - Upoznaj najboljeg prijatelja
Sekretarijat za komunalne i stambene poslove Grada Beograda – Sektor zoohigijene uz podršku Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu i Sekretarijata za zdravstvo pokrenuo je danas edukaciju učenika 4. razreda beogradskih osnovnih škola o odgovornom vlasništvu i prevenciji od ujeda pasa. Prvo od deset planiranih predavanja održano je na zajedničkom času četvrtih razreda u beogradskoj OŠ „Mihailo Petrović Alas“. Prva faza edukacije će se sprovoditi od 16. do 20. decembra i biće nastavljena u drugom polugodištu.

Sprovođenjem edukacije očekuje se da će porasti znanje i razumevanje kod mladih, a pre svega kod učenika obuhvaćenih edukacijom o svim temama važnim za pitanje odgovornog vlasništva i usvajanja pasa. Ovaj program teži da utiče na uspostavljanje boljeg odnosa prema životinjama, razumevanja njihovih potreba i ponašanja, a time i da poveća stepen odgovornog vlasništva. Cilj je senzibilisanje učenika po pitanju problema zlostavljanja i napuštanja pasa i mačaka, prevencija incidenata (napada pasa) i dalje prenošenje stečenog znanja na vršnjačku grupu i porodicu. Edukaciju sprovode stručni edukatori - doktori veterine VU „Veterina Beograd“.

Na prvom času učenike su pozdravili gradski sekretar za stambene i komunalne poslove Slobodan Stanojević, pomoćnik sekretara za poslove zoohigijene Branko Jelčić i prijatelji kampanje i veliki ljubitelji pasa glumica Tamara Dragičević i pevač Aleksa Jelić.

„Rad našeg sekretarijata usmeren je na podizanje nivoa kvaliteta života u gradu, ali i na stvaranje humanijeg društva. Ovaj program edukacije u sebi sadrži obe stvari. Ukazujemo na vekovno prijateljstvo čoveka i psa, učimo mlade da vole, ali i da poznaju životinje i da tako pomognu i njima, ali i sebi. Ujedno podstičemo odgovorno vlasništvo i udomljavanje pasa, a to doprinosi i rešavanju pitanja nevlasničkih tzv. pasa lutalica. Zato su ovakve programe preporučili i Svetsko društvo za zaštitu životinja i Svetske zdravstvene organizacije“ rekao je gradski sekretar za komunalne i stambene poslove Grada Beograda Slobodan Stanojević.

Pomoćnik gradskog sekretara za poslove zoohigijene Branko Jelčić je istakao da Sektor zoohigijene veliki deo svojih aktivnosti usmerava na rešavanje pitanja nevlasničkih, napuštenih pasa i razvijanje ljubavi prema životinja, pa ovaj program edukacije predstavlja još jedan korak više. „Na ovaj način značajno pojačavamo edukativnu komponentu kampanje „Najbolji prijatelj“ koja je posvećena odgovornom vlasništvu i usvajanju pasa. Svetska iskustva dokazala su da najbolje dugoročne rezultate daje edukacija mladih, jer se stiču znanja u ranoj fazi i utiče da se formira human odnos prema životinjama. Kada čovek zna šta su potrebe pasa, ali i kada ume da prepozna njegovo ponašanje, bolje će i da razume životinje, ali i da zaštiti sebe. Veoma nam je važno, da deca i na ovom primeru nauče da znači i odgovornost. Oni tako uče i pravila ponašanja, ali i razvijaju osećaj humanosti“ rekao je Jelčić.

Na času je podeljen i edukativni materijal, koji su obezbedile društveno odgovorne kompanije – Purina Nestle i Rojal Vet, prijatelji kampanje.