Novak Đoković Fondacija i Generali Osiguranje Srbija danas su, u okviru vrtića Čarolija pri Predškolskoj ustanovi „11. april“ na Novom Beogradu, otvorili 15. Centar za roditelje, i time nastavili svoju misiju pružanja po-drške roditeljima i unapređenju obrazovanja dece. Od svog osnivanja, Novak Đoković Fondacija radi na dobrobiti dece i do sada je izgradila, rekonstruisala ili opremila 58 vrtića, kao i 15 Centara za roditelje, koji su pokrenuti sa ciljem pružanja podrške roditeljima u raznim aspektima odgoja i vaspitanja i pomoć u suočavanju sa izazovima roditeljstva. Centri u okviru programa Podrška, ne perfekcija, koje Novak Đoković Fondacija realizuje sa Generali Osiguranjem Srbija i The Human Safety Net, roditeljima pružaju resurse, edukativne radionice i osnažuju ih, kako bi bolje razumeli i zadovoljili potrebe svoje dece u različitim fazama njihovog odrastanja. “Srećni smo što danas otvaramo 15. Centar za roditelje i to baš ovde u Beogradu, sa našim dugogodišnjim part-nerima iz Generali Osiguranja Srbija i The Human Safety Net. Kroz naše radionice u okviru programa Podrška, ne perfekcija do sada je prošlo više od 2.000 roditelja, a njihovi utisci i iskustva samo su potvrda da smo na pravom putu i ohrabruju nas da nastavimo našu misiju.

Osnaživanje roditelja i staratelja u najzahtevnijoj životnoj ulozi naizgled je mali, ali važan korak u izgradnji zdravog društva. Radujemo se novim uspesima, novim polaznicima i prijateljstvima koje će buduće radionice, sigurna sam, iznedriti”, rekla je Maja Kremić, nacionalna direktorka Novak Đoković Fondacije.

„Ponosni smo što već šest godina sprovodimo naš program The Human Safety Net zajedno sa našim partnerom Fondacijom Novak Đoković i što sada otvaramo 15. Centar za roditelje i time zaokružujemo projekat otvaranja centara širom Srbije. Zahvaljujući sinergiji koja je stvorena između Generali Osiguranja Srbija i Fondacije Novak Đoković kroz program „Podrška, ne perfekcija“ možemo roditeljima da pružimo podršku u odgajanju dece i oslobađanju njihovog potencijala. Strateško opredeljenje naše kompanije je da kreiramo dugoročne održive projekte kojima ćemo podržavati lokalnu zajednicu. Planiramo da nastavimo našu saradnju i da pronađemo nove partnere koji će zajedno sa nama moći da podrže ovaj program kako bismo obuhvatili još veći broj porodica, u skladu sa našom strategijom doživotnog partnera“, izjavio je Dragan Filipović, predsednik Izvršnog odbora i CEO Generali Osiguranja Srbija.

„Roditelji su veoma zainteresovani za program "Podrška, ne perfekcija" i smatram da će biti od velikog značaja za njih. Beskrajno smo zahvalni Novak Đoković Fondaciji što su zajedno sa svojim partnerima otvorili Centar za roditelje u vrtiću Čarolija. Radujemo se početku radionica i što će roditelji imati priliku da razmene iskustva“, izjavila je direktorka predškolske ustanove „11. april“, Jelena Dubljević.

Program "Podrška, NE perfekcija" osmislio je stručni tim Novak Đoković Fondacije. Čini ga 10 radionica koje vode obučeni facilitatori i prvenstveno ima za cilj da roditeljima i starateljima dece uzrasta do 6 godina pruži mogućnost da steknu nova znanja i veštine i stvore međusobnu mrežu podrške. Centri za roditelje predstavljaju važan resurs svim roditeljima, starateljima i stručnom kadru iz lokalnih sredina. Njima će na raspolaganju biti udoban, kreativan i prijatan ambijent u kome će imati priliku da podele iskustva i izazove sa kojima se svakodnevno susreću, a koji su od izuzetnog značaja za njih i njihovu decu.

Novak Đoković Fondacija osnovana je 2007. godine kao organizacija koja ulaže u predškolsko obrazovanje u Srbiji. Rad Fondacije zasniva se na uverenju da predškolsko obrazovanje može promijeniti život dece i cele zajednice. To se postiže kreiranjem najkvalitetnijih programa u kojima je 2.237 vaspitača i nastavnika imalo priliku da se usavršava. Novak Đoković Fondacija je do sada izgradila, rekonstruisala ili opremila 58 vrtića, pomogla više od 8.670 roditelja kroz programe podrške i uticala na razvoj preko 54.000 dece širom Srbije. Za 16 godina rada Fondacija je rasla i obrazovala se uz realizaciju svojih projekata. Takođe se zalaže i za dovođenje svetski priznatih stručnjaka iz oblasti roditeljstva i ranog razvoja u Srbiju i zemlje regiona. Nakon posete dr Šefali 2022. godine, prošle godine u Srbiju i region su doveli i dr Gabora Matea.

foto Dalibor Danilović