U sklopu interaktivne izložbe EXO KRATKIX SLIKA — FILM U ŠKOLE koja se održava od 26.01. — 03.02.2021. autorke Snežane Trstenjak - Vasilijana Snežna, otvaraju se nova pitanja: Film je univerzalan jezik koji spaja ljude. Kako opismeniti decu u pogledu filma? Kako približiti film deci? Koja i kolika je uloga umetnika u ovom procesu? FILM I ANIMACIJA U OSNOVNOM I SREDNjEM OBRAZOVANjU: DA ILI NE? Sama autorka izložbe poručuje - Nakon 10 godina rada sa mladima preko interneta, U SKLOPU PROJEKTA EXO KRATKIX SLIKA, nakon 14 godina kao aktivni učesnik u nastavi iz oblasti animacije, multimedijalne produkcije i postprodukcije, priključila sam se INICIJATIVI ZA UVOĐENjE FILMA I ANIMACIJE U OSNOVNE I SREDNjE ŠKOLE. Projekat EXO KRATKIX SLIKA je most između TRADICIONALNIX NAČINA IZRAŽAVANjA I VIDEO PRODUKCIJE UZ POMOĆ NOVIX TEXNOLOGIJA / INTERNETA / LINK >>

Sa ponosom i zadovoljstvom, smatram svoj rad na utemeljenju predmeta ANIMACIJA u okviru nastavnog procesa svojim doprinosom da se realizuje i nastavi ideja grupe umetnika "Bikić Studija" iz Beograda, iz davnih osamdesetih godina, na čelu sa Veljkom Bikićem (pokretačem prvog privatnog studija za animaciju u Srbiji) i svom najvrednijem uspehom na poslovnom planu. Cilj i plan je da se oživi i obnovi tradicija “BEOGRADSKE ŠKOLE CRTANOG FILMA”. ANIMACIJA SE U SRBIJI IZUČAVA NA AKADEMSKOM NIVOU,od 2002 godine, u okviru Više elektrotehničke škole u Beogradu. Akreditovan je smer AUDIO I VIDEO TEXNOLOGIJE i predmet ANIMACIJA.

Nastavnim planom se izučavanje animacije u Srbiji SA NIVOA KURSEVA PRILAGOĐENIX KONKRETNIM PROJEKTIMA, prevodi u laboratorije opremljene najnovijim računarima i softverima. REZULTAT je stvaranje novih kadrova koji su se nakon završenog školovanja uključili u velike i važne filmske projekte širom sveta .

Obaveza društva je da napreduje, pa i u pružanju podrške novim naraštajima koji žele da svoje emocije, strepnje i nade izražavaju putem zaista složene forme – filma.

U okviru međunarodne konferencije, umetnici su preko interneta podeliti iskustvo u okviru sledećih tema:

• Film u nastavi, da ili ne?
• Film i animacija, da li su implementirani u nastavni plan i program u vašoj zemlji?
• Osvrt na značaj savremenih tehnologija u nastavi
• Značaj animacije y savladavanju gradiva
• Značaj animacije u radu sa učenicima
• Negovanje kritičkog mišljenja naspram usvajanja reproduktivnog znanja
• Osvrt na interesovanja dece i omladine u okviru audio i video produkcije
• Film kao audio-vizuelna umetnost- umrežavanje znanja kroz više predmeta

SVEČANI PROGRAM

26. januar 2021.

17 sati: KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU - tribina
18 sati: PROJEKCIJA FILMOVA /MM FEST/ I IZABRANIX VIDEO IZVEŠTAJA
19 sati: SVEČANA DODELA PRIZNANjA ZA FILMOVE IZ MM FEST-A
- Koktel -

27. januar 2021.

17 sati: PROJEKCIJA ANIMIRANIX FILMOVA O SVETOM SAVI

27, 28, 29, 30. i 31. januar, 1. i 2. februar 2021.

OD 12-18 sati svakim danom: možete se priključiti izložbi, tako što ćete napisati svoje mišljenje o tome da li mislite da bi bilo korisno da se u nastavni plan i program uključi film i animacija.

KONFERENCIJA - Zlata Popov – moderator; izvršni direktor MM festa
Učesnici:

• Dr um. Snežana Trstenjak — reditelj-animator, autor izložbe
• Božidar Zečević — filmolog, dramaturg i reditelj, profesor filma, predsednik komisije umetničkih udruženja
• Vlada Anđelković — producent; potpredsednik i suosnivač komisije
• Zoran Stefanović — dramaturg, istraživač i kulturni radnik
• Jakov Popov — nagrađivani autor animiranih filmova i ambasador MM festa

„Ponovno uvođenje filmske kulture i proizvodnje u programe osnovnih i srednjih škola jedan je od prioriteta buduće strategije za film, barem kako je mi, kao stvaraoci i pedagozi, vidimo. To je naravno vezano i za srodne oblasti: kulturu fotografije, stripa, animacije, virtuelnih svetova... " — Zoran Stefanović

Uloga Revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije i MM festa

Teme i neka od pitanja koja su pokrenuta tokom ovogodišnje Revije filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije, usmerile su i ubrzale rad na inicijativi da se FILM I ANIMACIJA, SA NAGLASKOM NA ISTORIJU I TEORIJU FILMA uvede u osnovne i srednje škole.

„Bolje da se deca igraju filmom nego film decom” je slogan manifestacije koju tradicionalno podržava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Jugoslovenska kinoteka i Filmski centar Srbije. Revija je tradicionalna godišnja smotra radova mladih filmskih autora od sedam do devetnaest godina, sa ciljem popularisanja, afirmisanja i unapređivanja filmskog stvaralaštva najmlađih filmskih stvaralaca.

Na konferenciji za štampu 49. revije filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije 2020. govorili su članovi stručnog žirija, Gordan Matić, direktor Filmskog centra Srbije, gost ove konferencije i Savić Nada, producent Revije.

U okviru MM festa, 22. novembra 2020 godine, održana je virtualna konferencija U sklopu inicijative “Film i animacija u sistemu obrazovanja Srbije”

Prvi deo virtuelne konferencije: “Film i animacija kao kontekst opšte kulture i nastavnog procesa”. Autor koncepta dr um. Snežana Trstenjak i moderator konferencije Zlata Popov, stupile su u kontakt sa kolegama iz Srbije i inostranstva RADI PRIKUPLjANjA INFORMACIJA I STRUČNIX MIŠLjENjA.

Drugi deo je Nacionalna stručno-naučna konferencija „Film i animacija u sistemu obrazovanja Srbije“ je doprinos profesionalnih udruženja državnoj strategiji za kinematografiju u delu koji se tiče budućeg mesta filma i animacije u obrazovanju.
Autor koncepta: Zoran Stefanović, moderator konferencije Zlata Popov. Predviđeno je da finalna knjiga sažetaka saopštenja bude Zajednički elaborat umetničkih i stručnih udruženja će biti urađen do jeseni 2021. godine kao Bela knjiga filma i animacije u obrazovanju u Srbiji (radni naslov).

Galerija SINGIDUNUM, Beograd.