U BEOGRADU SE ODŽAVA PRVA REGIONALNA CAPITAL MARKET KONFERENCIJA
ReCap - Regionalna Capital Market konferencija održaće se 22. i 23. maja u Beogradu, u prostoru Impact Hub-a Beograd i Doma omladine Beograda. Povezaće preduzetnike, mentore i potencijalne impakt investitore iz Srbije i regiona, sa ciljem da doprinese bržoj razmeni znanja i veština, kao i rastu broja strateških partnerstava koja bi doprinela investicijama u ekosistemu podrške preduzetništvu na Balkanu.

ReCap - Regionalna Capital Market konferencija održaće se 22. i 23. maja u Beogradu, sa ciljem da se povezužu preduzetnici, mentori i potencijalni (impakt) investitori iz Srbije i regiona. ReCap je laboratorija koja ukršta veštine pregovaranja i međusobnog povezivanja sa sticanjem novih znanja. Predstavlja svojevrsnu priliku za izgradnju odnosa na relaciji preduzetnik-investitor, u ciju podsticanja prakse fer investicija.

ReCap je okruženje  u kome su investitori pozvani da aktiviraju svoju mrežu i tako pokrenu tok investicija, preduzetnici pokazažu autentičnost i održivost svojih poslovnih poduhvata, a mentori prošire svoj profesionalni uticaj. ReCap će svim učesnicima pružiti interaktivno iskustvo usmereno ka inovativnim  modelima u investiranju, koji su neophodni za veliki broj startupa u Srbiji i regionu  u okviru njihove naredne faze razvoja. ReCap  doprinosi bržem sticanju znanja i veština, kao i rastu broja strateških partnerstava i investicija u preduzetničkom ekosistemu.

ReCap se sastoji iz master class-ova, radionica, radnih grupa i posredovanih razgovora preduzetnika, investitora i mentora. Na konferenciji će biti predstavljene  različite prakse i mehanzmi investiranja prilagođeni preduzetničkom ekosistemu regiona, među kojima su individualne investicije, impact fondovi, kao i hibridni modeli.

Prvi dan ReCap konferencije se održava u prostoru Impact Hub-a (Makedonska 21, Beograd) prevashodno u formatu radnih grupa koje će se baviti odnosom između preduzetnika, mentora i investitora. Ove grupe će biti formirane po modelu peer2peer  (entrepreneurs2mentors2investors) i fokusirati se na činjenicu da su investicije neretko rezultat, koliko održivosti investicionih prilika, toliko i ostvarenog poverenja.

Prvog dana ReCap-a možete očekivati da se sretnete  sa preko 100 učesnika, uglavnom preduzetnika, mentora, i investitora. Sve zaintresovane preduzetnike, mentore ili investitore koji žele da učestvuje u prvom danu ReCap konferencije molimo da popune online prijavu. Učešće u prvom danu omogućava ulazak i na drugi dan konferencije u Domu omladine Beograda.

Drugi dan ReCap konferencije održava se u prostoru Doma Omladine Beograda (Makedonska 22) sa idejom da preduzetnici, mentori, investitori, kao i druge srodne organizacije prikažu neke od svojih ideja široj javnosti. U ovom danu učesnici će prisustvovati  dinamičnom programu u kome će se kratki master class-ovi smenjivati sa posredovanim networking-om.

Drugog dana ReCap-a možete očekivati da se susretnete i povežete sa nekim od preko 200  učesnika konferencije. Sve zaintresovane koji žele da učestvuju u drugom danu ReCap konferencije molimo da popune online prijavu.

-Ulazak na konferenciju se obezbeđuje kroz podršku u iznosu od 950,00 RSD koja će biti usmerena ka jednom od impakt preduzeća aktivnih u Impact Hub-u. Detaljne informacije o preduzećima koja možete podržati, kao i registraciji, dobijaju se preko mejl adrese po izvršenoj prijavi.

-ReCap organizuje Impact Hub  kao deo programa Launchpad - projekat ubrzanog razvoja poslovanja , podržanog od strane USAID Srbija.