Udruženje studenata tehnike Evrope - BEST Beograd (Board of Europian Students of Technology) organizuje dvanaesti po redu Međunarodni akademski stručni seminar na temu eksploatacije nafte, pod nazivom “Life cycle of an oil field’’. Ovogodišnji seminar će biti održan u periodu od 2-11. maja 2014. godine u saradnji sa Rudarsko-geološkim i Tehnološko-metalurškim fakultetom.

Učesnici seminara: 24 participanta sa 20 Univerziteta iz 15 zemalja i studenti Univerziteta u  Beogradu.
Generalni pokrovitelj seminara je kompanija "Yunirisk" koja je prepoznala značaj ovog projekta i pružila punu podršku u organizovanju seminara.

Edukativni partner seminara je kompanija NIS koja je projektom Energija znanja  podržala prolećni seminar.

Projekat je podržan od strane Grada Beograda, Univerziteta u Beogradu, Rudarsko-geološkog, Tehnološko- metalurškog fakulteta, Kancelarije za mlade i MOS-a.