Najnovije izdanje Siemens-ovog on-line časopisa o tehnološkim inovacijama je od danas dostupno. Tema broja su „Ideje za budućnost“, u okviru koje su prikazani načini na koji nastaju inovacije u 21. veku. hi!tech, Siemens-ov časopis o tehnološkim inovacijama koji se izdaje na deset jezika, stigao je do izdanja 02/16 nakon punih 20 godina svog postojanja. Dostupan je i na srpskom jeziku putem sledećeg linka>> Na 52 strane ove elektronske publikacije prikazane su najnovije tehnologije i najsavremenija rešenja u svim oblastima u kojima Siemens posluje, od industrijskih, infrastrukturnih i transportnih rešenja, preko proizvodnje, distribucije i potrošnje energije.

Tema novog broja su „Ideje za budućnost“, odnosno načini nastajanja inovacija u 21. veku. U okviru teme broja prikazani su inovativni projekti na kojima naša kompanija vredno radi. Približavamo čitaocima značaj inovacija koje čine jedan od stubova nosilaca svake privrede. Inovacije su nam neophodne za dugoročno očuvanje konkurentnosti države i kompanija, uz osiguravanje prednosti na sve turbulentnijim tržištima. U današnje vreme inovacije više ne nastaju iza zatvorenih vrata već u okviru bliske saradnje sa univerzitetima, istraživačkim institutima, start-up kompanijama ili dobavljačima.

Fokus je stavljen i na uspešne projekte u Srbiji kao što su program za uključivanje lokalnih preduzeća u Siemens-ov lanac nabavke „Postani Siemens dobavljač“, konferencija „Industrija 4.0. – nova era proizvodnje“ tokom koje je po prvi put ova tema prezentovana preduzećima u Srbiji, kao i uspešno novinarsko takmičenje Siemens Press Award koje je ove godine po šesti put održano u Srbiji a po prvi put i u 10 zemalja regiona centralno-istočne Evrope.

hi!tech 02/16 na nemačkom jeziku možete prelistati na sledećem linku: http://www.hitech.at/cee ili preuzeti u PDF formatu sa iste lokacije.

Želimo vam prijatan i ugodan put u svet inovacija iz Siemens-a.