EESTEC LC Novi Sad organizuje po sedmi put projekat Soft Skills Academy, internacionalni  projekat u vidu četvorodnevnog seminara razvoja  ličnih i profesionalnih veština, koji se održava u još 19 gradova širom Evrope. Akademija je namenjena svim studentima, kako fakulteta tako i viših škola, sa teritorije grada Novog Sada. Koncept seminara je takav da će učesnici imati mogućnost pohađanja mnogobrojnih radionica  i  predavanja  na  temu  “Motivacija  i  samopouzdanje”,  pri  čemu  će  steći veštine potrebne za napredovanje kako na ličnom nivou, tako i na profesionalnom planu. Soft Skills Academy, će se održati 15–16. i 22–23. maja 2021. godine u online formatu za studente Univerziteta u Novom Sadu. Studenti će imati priliku da kroz interaktivne radionice usavrše svoje meke veštine vezane za motivaciju koju ne bi samo primenjivali tokom studentskih dana i ispitnih  rokova, već i tokom svakodnevnih aktivnosti, kao i da savladaju veštine komunikacije, radeći na sopstvenom samopouzdanju.

Planirano je 30 polaznika ovog seminara koji će biti odabrani, od svih prijavljenih kandidata, na osnovu dosadašnjeg iskustva i lične motivacije. Radionice i predavanja će učesnicima ove Akademije držati vodeći domaći i strani stručnjaci iz datih oblasti, koji već godinama vrše prenos znanja na temu istih.

Nakon četiri produktivna i ispunjena dana, naši polaznici će biti nagrađeni sertifikatom kao dokazom da su uspešno pohađali ovaj seminar.

EESTEC je neprofitno, nepolitičko Udruženje studenata koje ima za cilj da poveže studente  elektrotehnike  i  računarstva  širom  Evrope.  Udruženje  je  osnovano  1986. godine  u  Holandiji  i trenutno  se  sastoji  od  48  lokalnih  komiteta  u  28  država  širom Evrope.

EESTEC  LC  Novi  Sad  je  lokalni  komitet  osnovan  2001.  godine  na  kongresu  u Londonu i ovaj ogranak čine volonteri – studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  sa  odseka  za  elektrotehniku  i  računarstvo,  energetiku,  elektroniku  i telekomunikacije,  mehatroniku,  biomedicinski  inženjering,  softversko  inženjerstvo i grafičko inženjerstvo i dizajn.

EESTEC  LC  Novi  Sad  svoje ciljeve sprovodi kroz organizovanje  brojnih  projekata kojima promoviše studentski aktivizam, stručno, ali i lično i profesionalno usavršavanje. Volonterskim radom  unutar  našeg Udruženja studenti dobijaju mogućnost sticanja veština koje će im biti od velikog značaja za buduće karijere, a isto tako dobijaju mogućnost da putuju i na taj način upoznaju kolege različitih kultura i običaja.

EESTEC LC Novi Sad uspešno deluje već 20 godina i to uz podršku od strane Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinskog sekreterijata za sport i omladinu, Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje i kulturu grada Novog Sada, Pokrajinskog sekreterijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekreterijata za nauku i tehnološki razvoj, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije kao i vodećih kompanija iz struke koje uviđaju značaj naših aktivnosti.