Projekat “Najteža uloga“ je prvi regionalni pozorišni i filmski projekat koji se bavi seksualnim nasiljem nad glumicama. Ovaj projekat, koji za sada ujedinjava organizacije i angažovane kolektive iz Srbije, Bosne i Hercegovine (inicijativa Nisam tražila) i Crne Gore, pokušaće da rasvetli tamnu stranu glumačkog posla i iz senke bačene na karijere mnogih glumica osvetli i prikaže njihove istinite priče. „Najteža uloga“ će se odvijati u tri faze: istraživanje i potraga za istinitim ispovestima glumica, produkcija pozorišne predstave u kojoj će one izvoditi svoje i priče svojih koleginica – a ceo proces postaće materijal za dokumentarni film. Projekat ima i edukativnu dimenziju jer će u jednoj fazi procesa uključiti i studente svih beogradskih akademija, sa dramskih odseka. Projekat je počeo sa pripremama tokom leta 2020. na inicijativu jedne glumice koja je pristupila ApsArt-u sa svojim i prikupljenim ispovestima svojih koleginica. U oktobru smo dobili podršku fondacije Rekonstrukcija ženski fond, koja je prepoznala važnost ove incijative.

Događaji tokom januara meseca su pokazali da smo na pravom putu a reakcije iz celog regiona su sugerisale da moramo da napravimo širi front.

U projekat se do sada kao podrška uključilo i Narodno pozorište iz Beograda. A kao medijska podrška za sada Radio Televizija Srbije i N1.

Ova predstava i njena umetnička ali i dokumentarna istina otvoriće brojna bolna pitanja ne samo u pozorišnoj već i široj kulturnoj javnosti Srbije i regiona. Ona je zamišljena kao mozaična struktura koja će svojom estetikom i formom biti neka vrsta otvorenog procesa pripreme predstave, sa poprilično izbrisanim granicama između ličnog i scenskog, privatnog i javnog, glumca i publike.  Ona će se baviti demistifikacijom mnogih mitova rediteljsko – glumačkog esnafa koji su često paravan za svakovrsne manipulacije i iskorišćavanja i maska za razna zlodela, a sve zarad estetskih dometa ili sticanja vrhunskih veština i tajni zanata. Predstava neće zaobići ni pitanja mušakaraca koji su doživeli istu vrstu seksualnog uznemiravanja/ zlostavljanja bilo od žena bilo muškaraca iz profesije.

Dokumentarni film nastaje uporedo sa ovom predstavom i prati ceo proces kroz koji prolaze glumice koje otkrivaju svoje, ali izvode i tuđe bolne priče. Delovi filma koji će biti snimani po teatarskim prostorima postajaće i teatarski materijal, deo dramskog narativa, i obrnuto. Ova preplitanja sugerišu duboku i sveprisutnu integrisanost ovih pojava u svim segmentima ženskih života. Film će takođe verno beležiti društvenu reakciju na pojavu ove teme, kao i pripremu predstave, time stvarajući celokupnu sliku stvarnosti.

ZAŠTO JE VAŽNO?

1. O seksualnom zlostavljanju glumica, glumice treba da progovore sa svoga jedinog prestola moći – sa scene!

2. O ovakvim temama kao umetnici pozvani smo da govorimo, tvoreći umetničku istinu koja je najbolji lek protiv tabloidizirane i ponižene stvarnosti.

3. Govoreći o seksualnom zlostavljanju glumica u izvođačkim umetnostima progovaramo generalno o sveprisutnom seksualnom uzneimiravanju i zlostavljanju žena na našim prostorima, gde setradicionalno naviklo da žensko ima da ćuti i trpi.

4. Verujemo da je važno da priča bude regionalna jer smo se osvedočili strašnom otvaranju rana u svim zemljama u regionu, te smatramo da je važno da izađemo iz okvira Srbije.

Ovo saopštenje je poziv svim glumicama u Srbiji i regionu da izađu iz mraka ćutanja i svoja iskustva podele anonimno ili lično na sajtu ApsArt-a, na stranici:
http://www.apsart.org/projekti/najtezauloga/

Ovaj projekat stvaramo jer verujemo da je zadatak umetnosti da svedoči istinu, da bude glas potlačenih, da osvešćuje pojedinca, menja društvenu klimu, pokreće pitanja a time i dijalog u zajednici!

Uostalom ono što je, verujemo, ApsArt i činio za svojih sedamnaest godina postojanja.
Projekat realizuju ApsArt Centar za pozorišna istraživanja i Next Game.
Projekat je finansijski za sad podržala Rekonstrukcija ženski fond.

Promo video možete pogledati na linku >>