Počinje kampanja "Zaštita za sve"
U sredu 9. maja u 10 časova, u Osnovnoj školi “Pavle Savić”(ulica Koste Nađa, br.25 u Beogradu), biće održana konferencija koja će označiti početak sprovođenja  društveno odgovorne kampanje „Zaštita za sve”. Cilj tog projekta je podizanje svesti o odgovornom ponašanju na suncu i štetnim efektima UV zračenja, kao i posledicama ukoliko se mere zaštite ne preduzmu u najranijem uzrastu. Ministar Mladen Šarčević rekao je da će Ministarstvo pružati podršku Fondaciji u planiranju aktivnosti koje će biti usmerene na edukaciju roditelja, dece, nastavnika i lekara o štetnom delovanju sunca i važnosti zaštite od UV zračenja i prevencije melanoma.

Na konferenciji će se medijima obratiti:

- Ass. dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Republike Srbije
   
- Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
   
- Prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, dermatovenerolog Vojnomedicinske akademije, član Stručnog saveta kampanje
   
- Veran Matić, predsednik Upravnog odbora Fonda B92
   
- Nada Miletić Nevajda, Eucerin Srbija.

“Najvažnije je da đaci kroz školske programe, na primer kroz nastavu fizike mogu saznati više o zračenju, a da kroz međupredmetno povezivanje kroz nastavu biologiju povežu znanja. Oni ta znanja mogu potom da prenesu i drugima”, rekao je Šarčević i dodao da novi koncept učenja “predviđa međpredmetno povezivanje i primenu stečenih znanja”.

Očekivani ishodi Projekta "Zaštita za sve" i prateće kampanje su osposobljenost lekara pedijatara, nastavnika i roditelja da kod dece izgrađuju zdrave navike u prevenciji raka kože, tako da deca sama mogu da prepoznaju rizik i preduzmu mere kako bi se blagovremeno zaštitili od razvoja bolesti.