Najnoviji IKEA godišnji katalog
Najnoviji IKEA godišnji katalog nudi inspiraciju za bolji svakodnevni život kod kuće, transponovan u digitalni svet uz pomoć interaktivne mobilne aplikacije koja prikazuje skrivene detalje u katalozima.
 
Dostupan počevši od 30. jula, katalog će pratiti IKEA Catalog App, besplatna aplikacija koja se piojavila juče, 31. jula. Neki proizvodi zarobljeni unutar 324 strane će imati smartphone simbol, vodeći vas kroz dinamične filmove i funkcije, pa čak i "iza kulisa" snimak njihovog rada na projektu.
 
Samo mali uvid u novi svet IKEA tera nas da poželimo više: "Na primer, prestali smo da život kod kuće delimo na sobe. Spavaće sobe, na primer - oni su raznolike kao i načini na koje ljudi spavaju. Izbacili smo naše pojmove o tome šta definiše "spavaću sobu “ i zamenili ih sa “spavanje”. Mi znamo da neki domovi nemaju “spavaće sobe” - oni imaju jedan 24-časovni boravak, gde ljudi žive i spavaju. Život je u aktivnostima, ne zidovima koji definišu prosotr u kojima se one odvijaju "
 
Otključajte ovaj novi svet mogućnosti IKEA!