Pregled, interpretacija i rekonstrukcija master i doktorskih umetničkih radova studenata scenskog dizajna na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, od 2013. do 2022. godine. Otvaranje izložbe: četvrtak, 15. septembar u 19 časova sa izvođenjem rada Đurđine Samardžić Sinestetički registar. Kustosi: Tatjana Dadić Dinulović, Sanja Maljković i Aleksandra Pešterac. Autori: Dragana Baćović, Monika Bilbija, Daniela Dimitrovska, Zoja Erdeljan, Jelena Janev, Aleksandra Rakić, Đurđina Samardžić, Vladimir Savić, Milica Stojšić, Aleksandra Tatić, Maja Vilić, Dragana Vilotić, Jelena Vukmanović i Miroslav Živanov. Prekrajanje je performativna izložba posvećena rekonstrukciji i reinterpretaciji 14 odabranih izvedenih master i doktorskih umetničkih radova iz oblasti scenskog dizajna sa Odseka za umetnost i dizajn Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Osnovu za izbor radova čini njihova izvrsnost, a nova celina nastaje povezivanjem ključnih individualnih tema. Četrnaest autora iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Republike Srpske re-kontekstualizovaće svoje umetničke radove u odnosu na novi prostor izvođenja, tj. izlaganja, na vremensku distancu od originalnog izvođenja, na druge radove i na celinu. Svaki rad čini postavka u prostoru i performativni deo. Deo izložbe je i katalog u kome su predstavljeni svi umetnički master i doktorski projekti sa Odseka za umetnost i dizajn (Pregled scene), dok izabranih 14 u katalogu ima poseban tretman. Izložba se, u teorijskom smislu, bavi ispitivanjem izmeštanja, rekonstrukcije, interpretacije i reinterpretacije umetničkog dela scenskog dizajna koje prethodno nastaje kao samostalno delo.

Dizajn izložbe: Autori radova i kustosi

Grafički dizajn: Katarina Keti Zaharijev

Tehnička produkcija i realiacija: Nađa Vukorep (Vođa tima), Igor Ljubić, Darko Sekulić i Andreja Georgievski

Konsultant tehničke produkcije: Andrija Dinulović