U sredu, 11. juna 2014. od 10.30 – 17.30 u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka (Rige od Fere 4, Beograd) održaće se seminar „Nove mogućnosti korišćenja kulturnog nasleđa u kreativnoj ekonomiji“ - Pored stručnjaka za kreativnu ekonomiju, na konferenciji će uspešne primere povezivanja kulturnog nasleđa i kreativnih industrija predstaviti nekoliko institucija i organizacija.

Na samom početku, Hristina Mikić iz Grupe za kreativnu ekonomiju će govoriti o kreatinoj ekonomiji, značaju kulturnih industrija, značaju podrške lokalnih samouprava ovom segmentu kulture. Snežana Baralić-Bošnjak iz Gradske uprave Pančevo, grada koji raznim vidovima podrške utiče na razvoj kulturnih industrija, osvrnuće se na vezu lokalne kulturne politike i kulturnih industrija. Nakon toga, Centar za urbani razvoj predstaviće način na koji se baština i nasleđe mogu prezentovati kroz savremene informacione sisteme, čime se razvija i kulturni turizam, ali i novi segment kulturnih industrija u spoju tehnologije i kulture. Projekat “Koznik - grad vitezova” aleksandrovačkog Muzeja, koji se održava na tvrđavi na Kozniku, biće primer oživljavanja istorije, ali i prikaz načina povezivanja kulturne baštine i kreativne ekonomije. Iva Silla iz Zagreba, vlasnica male firme Secret Zagreb Walks specijalizovane za neobične kulturno turističke šetne ture, govoriće o savremenim načinima prezentacije nasleđa i razvoju kreativnog biznisa u toj oblasti.

Drugi deo konferencije činiće radionica u okviru koje će učesnici podeljeni u nekoliko grupa, sastavljenih prema regionima u Srbiji, definisati glavne elemente za kulturni i ekonomski razvoj tih regiona.