Donacija Subotičkog zrelog kajmaka Crvenom krstu
Kompanija Imlek donirala više od dve tone Subotičkog zrelog kajmaka najugroženijim licima iz brojnih domova za decu, stara lica i azilante. Kompanija Imlek, lider na tržištu mleka i mlečnih proizvoda, donirala je Crvenom krstu više od dve tone Subotičkog zrelog kajmaka. Na taj način, ova kompanija još jednom se pokazala kao primer iz oblasti društvene odgovornosti unutar zajednice u kojoj posluje.
Crveni Krst Beograda je organizacija koja pruža pomoć socijalnim  kategorijama kojima je pomoć najpotrebnija odnosno svim ugroženim licima.

Donirane količine Subotičkog zrelog kajmaka Crveni krst će dalje distribuirati gerontološkim centrima,  domovima za zaštitu dece i omladine na teritoriji Grada i prihvatnim domovima za azilante u Bogovađi i Krnjači.