Adresa:
-
11000
Telefon:
063/8303-896
Website:
TePsinteza - Trening organizacija za telesnu psihoterapiju
Detaljnije:
Ljiljana Klisić - Đorđević je klinički psiholog specijalista, doktor medicinskih nauka iz oblasti psihoterapije i prvi telesni psihoterapeut u Jugoslaviji sa kontinuiranom praksom od 1976. godine, Direktor treninga
Organizujemo i iskustvene kurseve Telesne psihoterapije za GRAĐANE
Naglašava se funkcionalno jedinstvo između tela i psihe i razvojni model. Cilj edukacije je potpomaganje unutrašnjih samoregulativnih procesa i tačne percepcije spoljašnje realnosti kako kod edukanta tako i kasnije kod klijenta. Naravno, podrazumevaju se opšti ciljevi sazrevanja, emotivnog razvoja i rešavanja životnih problema.
Kroz svoj rad telesni psihoterapeut omogućava otudjenim delovima ličnosti da postanu osvešćeni, prihvaćeni i integrisani delovi selfa.
Referentni okvir za rad na telu su: znakovi u organizmu koji ukazuju na vegetativni tok, muskularnu hipertenziju i hipotenziju, energetske blokade, energetsku integracionu pulsaciju, i faze povećanog i prirodnog samoregulativnog funkcionisanja. A referentni okvir za rad na psihi su: fenomeni psihodinamskih procesa transfera, kontratransfera, projekcije, odbrambene regresije, kreativne regresije, i različitih vrsta otpora.
Sadržaj samih trening kurseva je tako dizajniran da posle svakog teorijskog predavanja slede iskustvene sesije koje ce pomoći da se i praktično oseti i doživi šta znači na pr. Blokiranost a šta emocionalno prepuštanje? Kako proživljavanjem, izražavanjem i prihvatenjem potisnutih osećanaja otvoriti i povećati kapacitete za ljubav i radost, na primer?