Adresa:
Sinđelićeva 25
11000
Telefon:
011/2438-452
Website:
Psihološko savetovalište Mozaik
Detaljnije:
Psihološko savetovalište Mozaik okuplja stručnjake različitih profila koje povezuje opredeljenost za psihoterapiju i usmerenost ka pomaganju ljudima da budu zadovoljniji na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu. Naše delatnosti uključuju:

• Psihoterapiju sa pojedincima, parovima i porodicama
• Sistemsku porodičnu terapiju
• Kognitivno bihejvioralnu terapiju
• Savetovanje
• Profesionalni i životni koucing
• Radionice, treninge i seminare
• Istraživanja