Adresa:
Kneza Lazara 32
12000
Telefon:
012/227-857
Mobilni:
063/246-816
Psihološki centar Jovanović
Detaljnije:
Psihološki tretman klijenata svih uzrasta - psihološko savetovanje, psihoterapija, psihodijagnostika, profesionalna orijentacija i selekcija, preventivne psihološke aktivnosti i druga psihološka ispitivanja.