Adresa:
Pop Lukina 20/1
11000
Telefon:
011/3281-465
Mobilni:
064/5028-567
Website:
Defektološko savetovalište Entera
Detaljnije:
Entera je ustanova savremenog tipa, koja se na jedan nov način bavi prevencijom i tretmanom bolesti zavisnosti i ostalih poremećaja u ponašanju. Rad našeg savetovališta je, nasuprot dosadašnjim jednostranim i dogmatizovanim pristupima problemima ove vrste, zasnovan na saznanjima i dostignućima svih relevantnih nauka, uzimajući pri tom u obzir i način života modernog društva, složenost problema kojim se bavimo i njegovih posledica.

U prijatnom ambijentu u diskretnom centru grada pružamo usluge lečenja već ispoljenih bolesti zavisnosti:

• alkoholizma
• narkomanije
• kockanja
• zavisnosti od kompjutera (interneta)

zatim, usluge tretmana poremećaja u ponašanju:

• delinkventnog ponašanja
• asocijalnog ponašanja

kao i drugih poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti. Osim toga, Entera posebnu pažnju pridaje preventivnom radu sa decom i omladinom, čime uspostavlja nove trendove u ovoj oblasti.

Stručni tim savetovališta sastavljen je od defektologa specijalno pedagoškog usmerenja kao i defektologa osposobljenih za porodičnu terapiju. Oni nizom dijagnostičkih postupaka vrše procenu stanja korisnika i predlažu plan i program tretmana prilagođen njegovim specifičnostima i potrebama.

Trajanje tretmana nije vremenski ograničeno, već se nastavlja dok se ne ispune uslovi za njegov završetak. Osim članova stručnog tima, u rad se po potrebi uključuju i stručni saradnici iz drugih ustanova i organizacija sa kojima ostvarujemo saradnju.