Kategorije:
Adresa:
Černiševskog 18
11000
Telefon:
011/344-9142
Faks:
011/344-9142
Mobilni:
060/344-9142
Website:
Herona - ordincija opšte medicine
Detaljnije:
Ordinacija opšte medicine pruža sve potrebne usluge iz oblasti medicine kako pregledima, dijagnostikom, terapijama tako i kućnim posetama i organizacijom bolničkog lečenja. Opremljeni smo najsavremenijim novim aparatima koji našim pacijentima pružaju dodatnu sigurnost u preciznosti dijagnostike.

• opšta medicina
• interna medicina
• kardiologija
• endokrinologija
• pulmologija
• gastroenterologija
• gerijatrija
• fizikalna medicina
• ortopedija
• dermatologija
• pedijatrija
• orl
• labaratorijska dijagnostika
• kućne posete i nega bolesnika
• kompletna ultrazvučna dijagnostika

Radno vreme: 0-24

Pacijenti kažu da smo lekari koje treba čuvati...