Adresa:
Nušićeva 7a
11000
Telefon:
011/322-49-22
Škola kompjutera Enterpro
Detaljnije:

Škola kompjutera Enterpro nastala je kao rezultat višegodišnjeg iskustva u obuci polaznika. Primenom najviših standarda u radu i opremljenosti, kao i pažljivo odabranim predavačkim kadrom, ova škola na pristupačan način obezbeđuje profesionalnu obučenost polaznika.

Škola je smeštena u najužem poslovnom centru grada i raspolaže sa 120 m2 luksuzno opremljenog prostora. Kabineti su opremljeni najsavremenijim računarima, povezanim u kompjutersku mrežu, što zadovoljava i specifične zahteve u obuci.

Optimalan broj od šest polaznika, na šest kompjutera po kabinetu, pruža izuzetne uslove za maksimalnu posvećenost predavača svakom polazniku, a samim tim, nesmetano i lako praćenje nastave, predviđene nastavnim planom i programom.

Prilagođeno kursevima, škola je polaznicima obezbedila tehnička i priručna sredstva: knjige, sveske, olovke, diskove tj. svu potrebnu opremu.

U želji da obezbedimo što komforniji rad, predvideli smo grupe za pušače i nepušače, sve prostorije su klimatizovane što ima za cilj opuštenost i maksimalnu posvećenost radu.

U pauzama između grupa obavezno se vrši dezinfekcija tastatura, miševa i stolova, tako da grupe dolaze uvek u potpuno sređen, čist i provetren prostor.