Adresa:
Cara Dušana 34
11080
Telefon:
011/316-8223
Faks:
011/307-6100
Website:
Link
Detaljnije:

Link group je vodeća srpska kompanija u oblasti pružanja usluga obrazovanja iz oblasti informacionih tehnologija i stranih jezika (kursevi, seminari, studije), projektovanja i implementacije informacionih sistema, izrade softverskih rešenja za upravljanje ljudskim resursima, elektronsko poslovanje na Internetu i edukativnih softvera.

Dugogodišnju gradnju ugleda moderne i profesionalne obrazovne institucije, LINK group je posebno potvrdio članstvom u domaćim i međunarodnim organizacijama.

Cilj ulaska u mrežu institucija i organizacija za obrazovanje jeste profesionalizacija i podizanje kvaliteta rada, te postizanje kompatibilnosti sa evropskim standardima u regulisanju obrazovanja uopšte i obrazovanja odraslih posebno.

Danas, LINK group u svome sastavu obuhvata sledeće organizacione celine:
• SOFTLINK – sektor za izradu software-a i IT usluge
• CCS - Beogradski koledž računarskih nauka
• BARN – Beogradska akademija računarskih nauka
• E-learning centar

Link poslovna škola u okviru koje postoje:
• Centar za računarske nauke
• Centar za engleski jezik
• Centar za menadžment i marketing
• Međunarodni test centar

JOBLINK – agencija za savetovanje, obuku, zapošljavanje i profesionalnu selekciju.

Link group je Cambridge International Centre čime je korisnicima njegovih usluga omogućeno sticanje najpriznatijih svetskih diploma Camridge International Diploma in business i Cambridge Internetional Diploma in Computing.

Kako bi korisnicima svojih usluga omogućio međunarodne priznate certifikate u oblasti engleskog jezika Link group je postao ovlašćeni TOEIC test centar.