Kategorije:
Adresa:
Palmira Toljatija 4
11000
Telefon:
011/673-666
Faks:
011/673-666
Website:
Studio Oskar - član udruženja škola stranih jezika Srbije YALS
Detaljnije:

Škola stranih jezika Studio Oskar osnovana je 1992. godine. Od tada se u njoj održava nastava engleskog jezika za sve uzraste (od predškolskih do odraslih) i nivoe učenja (od početnog do viših). Škola Studio Oskar se takođe bavi i pripremom za polaganje međunarodnih ispita, kao i specijalizovanim kursevima jezika (za različite namene - bankarstvo, turizam, itd.)

• Učenje zasnovano na komunikativnom pristupu i humanističkom obrazovanju
• Interaktivni pristup
• Raznovrsnost metoda i tehnika rada
• Maksimum osam polaznika u grupi
• Jasno definisan sistem ocenjivanja i praćenja napretka polaznika u toku i po završetku kursa
• Korišćenje savremenih audio-vizuelnih sredstava
• Korišćenje školske biblioteke (rečnici, gramatike, beletristika, časopisi, dodatni fotokopirani materijali i sl.)
• Stručne konsultacije
• Uzimanje u obzir individualnih razlika polaznika
• Nivoi učenja jezika u školi Studio Oskar usaglašeni su sa nivoima Saveta Evrope (CEF - ZJO) i YALS-a.

Vrste kurseva: za predškolce, osnovce, srednjoškolce i odrasle, englesko zabavište