Adresa:
Maršala Birjuzova 16
11 000
Telefon:
+381 11 328 20 01
Website:
Specijalistička ordinacija Dr. Selaković
Detaljnije:
Specijalistička ordinacija Dr. Selaković je osnovana u Beogradu (Srbija) 2010 godine sa ciljem da se uslugom u oblasti mentalnog zdravlja mogu podvrgnuti deca i odrasli na jednom mestu. Naša misija je da deci sa teškoćama u razvoju obezbedimo intenzivan rani tretman koji je individualizovan i prilagođen potrebama svakog deteta, u okruženju koje je stimulativno, i u atmosferi poverenja i sigurnosti. Cilj nam je da pomognemo detetu da pronađe sopstveni izraz u svetu, da živi svoj potencijal i raste zadovoljno otkrivajući bogatstvo sveta i brojnih mogućnosti među kojima će biti sposobno da pravi izbore. USLUGE – rani razvojni poremećaji • Poremećaj govora • Poremećaj učenja • Hiperkinetski sindrom (hiperaktivnost) • Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje • Pervazivni razvojni poremećaj • Autizam • Procena nivoa funkcionisanja deteta, utvrđivanje njegovih snaga i slabosti • Procena bioloških aspekata i tretman • Procena nivoa funkcionisanja deteta (utvrđivanje snaga i slabosti) • Logopedski tretman • Reedukacija psihomotorike • Podsticanje i razvoj čulne osetljivosti i opažanja (senzorna soba) • Savetodavni rad sa roditeljima Savetodavni rad sa roditeljima - grupe podrške (kroz susrete roditelji će imati priliku da sa edukovanim stručnjacima obrađuju različite teme i da u atmosferi poverenja i podrške govore o sopstvenim teškoćama, osećanjima, dilemama, strahovima.... Ovakvi susreti će roditeljima pomoći da osveste poziciju koju zauzimaju u svom životu (aktivnu ili pasivnu), da upoznaju sebe i sopstvene mehanizme reagovanja i prošire i ojačaju sopstvene kapacitete, da ojačaju sisteme podrške na koje se oslanjaju, da povećaju samopouzdanje u ulozi rodetelja. - individualni razgovori - psihijatrijske usluge za osobe sa posebnim potrebama