Kategorije:
Adresa:
Nemanjića 5
38227
Telefon:
063/747-39-47
Website:
M.A.T. lutke - Šišarka
Detaljnije:
Pre dvadeset godina počeli smo iz hobija da izrađujemo lutke, suvenire, maskote i mnogobrojne ukrasne predmete iz domaće radinosti. Dugogodišnjim radom kreirali smo više od pedeset modela. Naši modeli bili su tematski bazirani da na moderan način podjednako zadovolje tržište svih vidova turizma kao i sportskih i kulturnih manifestacija.
Danas naša firma i dalje samostalno kreira nove modele i dizajnira ih i izrađuje po narudžbini.

Pokrenuli smo i dopisnu školu M.A.T. škola lutkarstva. Ona će u seriji od pet knjiga tematski obraditi sve tehnike izrade lutaka, suvenira i maskota i zainterosovanima pomoći da se obuče za samostalni rad i kreiranje sopstvanih modela. Prvu knjigu smo osmislili i prilagodili kako početnicima u ovoj struci tako i profesionalcima, tako da na lak način mogu izraditi naše i naučiti da kreiraju sopstvene modele. U knjizi M.A.T. lutke svrstali smo 20 odabranih modela

Elektronsku knjigu škola lutkarstva M.A.T. lutke I, poklanjamo sledećim školama i udruženjima:

• Specijalizovanim školama za decu ometenu u razvoju
• Udruženjima invalida
• Specijalizovanim ustanovama koje radnom terapijom leče osobe od bolesti zavisnosti