Adresa:
Takovska 7
11000
Telefon:
0113222783
Faks:
011 395 3136
Website:
Apoteka Pharmacity
Detaljnije:
Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima-apoteka Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim pomagalima Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima