Adresa:
Kralja Milutina 8
11000
Telefon:
011/2929-800
Faks:
011/2929-980
Nacionalna služba za zapošljavanje
Detaljnije:

Nacionalna služba za zapošljavanje je ustanova osnovana Zakonom o zapošljavanju, radi sprovođenja programa u oblasti zapošljavanja, upravljanja poslovima i organizovanja u oblasti zapošljavanja, kao i drugih pitanja od značaja za tržište rada, sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje.

Drugačije rečeno, Služba je ustanova čiji je osnovni zadatak da prati kretanja na tržištu rada Republike Srbije i da preduzima mere radi ostvarivanja svih onih ciljeva i zadataka na tržištu rada kojima se rešavaju problemi u oblasti zapošljavanja. Prateći kako privreda posluje, kakav je obim i struktura radne snage potrebna poslodavcima, Služba preduzima sve potrebne aktivnosti u skladu s tim ciljem. Takođe, prati kretanja (obim i strukturu) na području nezaposlenosti.